HOME      |       Bedrijfshulpverlener         Kind en gezin          Referenties       AED advies|    CONTACT
                      
                        Verschillende opleidingen

TAPEC
Training|Consulting|Healthcare

Wetgeving in België?


De wet van 12 juni 2006 zegt:
‘Eenieder mag in het kader van een reanimatie een automatische externe defibrillator gebruiken onder voorwaarden bepaald door de Koning’.
Die voorwaarden werden beschreven in de Koninklijke Uitvoeringsbesluiten van 21 april 2007.

Daarin maakt men het onderscheid tussen AED's zonder scherm (categorie 1) en AED's met een scherm waarop het hartritme van de patiënt wordt getoont (categorie 2).


Het besluit is dat een AED categorie 1 ‘mag bediend worden door zowel professionele als niet-professionele gebruikers’.

AED categorie 1 – uittreksel uit het Koninklijk Besluit

21 april 2007. – Koninklijk besluit houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie.

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° <<automatische externe defibrillator>>: een toestel dat op basis van een analyse een elektrische schok kan toedienen, al dan niet na een voorafgaandelijke vraag op een knop te drukkenn, en dat beantwoordt aan de eisen vermeld in het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen;
2° <<AED categorie 1>>: een automatische externe defibrillator die niet toelaat om te schakelen naar een manuele modus en aldus zelfstandig een elektrische schok toe te dienen,en die niet over een scherm beschikt om het hartritme te volgen.Met andere woorden, elke Belg, of die nu een gespecialiseerde opleiding volgde, of een absolute leek is, mag een AED gebruiken. Je kunt dus niet rechterlijk vervolgd worden voor het gebruik van een AED categorie 1.
Trouwens, de AED toestellen die op publieke plaatsen ter beschikking worden gesteld zijn allemaal van categorie 1.

(Bron: Het Belgisch Staatsblad, 21.09.2006, Edit. 3; 12 juni 2006 – Wet dat het bedienen van een automatische externe defibrillator toelaat.)

Voor alle AED toestellen op een openbare plaats is er een registratieplicht.

Innomediq
Waar kan TAPEC u mee helpen.


Vaak zie je als bedrijf het bos door de bomen niet meer met alle specificaties die men bij de verschillende AED's aanbied.

TAPEC kan u advies verlenen in wat U nodig heeft.

Moet deze AED gebruikt worden in een industriële omgeving ?
Is daar veel lawaai ? Is men gebaat met een textueel scherm ? Moet deze bepaalde temperaturen kunnen doorstaan ? etc...

TAPEC lijst dit samen met u op en kijkt op de markt welke toestellen aan uw norm voldoen.
Hierop bieden wij u een overzicht van fabrikanten/dealers aan die deze toestellen verdelen.

© Tapec - 2015