Bedrijfshulpverlener


Tapec is erkend door de Federale overheidsdienst werkgelenheid, arbeid en overleg om een erkende opleiding bedrijfshulpverlener te verstrekken.


Inhoud, methode en doelstellingen

Art. 176 van de ARAB reglementering verplicht bedrijven met industriŽle risico's om werknemers op te leiden tot nijverheidshelper. Ook voor andere ondernemingen (administratie, overheid, tertiaire sector) bestaat die verplichting. De normen werden gesteld op 1 nijverheidshelper per 20 werknemers (industrie) en 1 nijverheidshelper per 50 werknemers (andere activiteit).

Anders dan hun 'administratieve' collega 's, die een meer sedentair (beroeps)leven leiden en vaker onderhevig zijn aan niet traumatische aandoeningen, krijgen zij meer te maken met traumata van allerlei aard. Dit aangepast programma speelt in op deze specifieke behoefte. Een kortlopende en uiterst praktische opleiding lijkt ons hier de meest aangewezen weg. Volgende onderwerpen komen aan bod: • De benadering van een noodsituatie en van het slachtoffer
 • Bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, ademhalingsstilstand
 • Shock en syncope   
 • Niet traumatische aandoeningen
 • Toxicologie - electrocutie - zonneslag, hitteslag, onderkoeling
 • Bloedingen, infecties, brandwonden 
 • Wondverzorging, verbandleer
 • Breuken, kneuzingen, ontwrichtingen
 • Houdingen, hef- en tiltechnieken
 • Automatische externe defibrillator
 • Principes van evacuatie
 • Examen en evaluatie van de cursus
 • Er wordt ruim aandacht besteed aan praktijkgerichte situaties en er wordt gebruik gemaakt van didactische hulpmiddelen en op vraag, ongevallen-simulanten.
 • De opleiding duurt 20 uur en wordt verzorgd door een urgentieverpleegkundige met pedagogische achtergrond.
 • De grootte van de groepen bedraagt tussen de 10 en 15 personen.De inschrijvingen worden afgesloten een maand voor de start van de cursus.
 • Als de opleiding plaatsvindt op locatie, wordt na onderling overleg datum en uren afgesproken. 

© Tapec - 2015TAPEC
Training|Consulting|Healthcare

HOME      |       Bedrijfshulpverlener         Kind en gezin          Referenties       AED advies|    CONTACT
                      
                        Verschillende opleidingen